cz de en
Vyhledávání
co hledáte (např.: trestní právo brno)
nebo použijte průvodce:
Místo: Vybrat
Právní zaměření: Vybrat další
Jednací jazyk: Vybrat další
zobrazit pouze záznamy s uvedeným:
Přihlášení
 

zapoměli jste heslo?
Nemáte-li zatím účet, zaregistrujte se, nebo vaší firmu zde >>
Kam se podívat dále
Pro zájemce o investování do akcií je web burza cenných papírů Praha online s aktuálními informacemi o dění na burze. Zasíláte-li zásilku přes kurýrní služby, bude se vám hodit sledování zásilek podle čísla balíku nebo zásilky. Pro zájemce o půjčky a finanční hotovost v malých obnosech je k dispozici finanční web malá půjčka kde máte možnost půjčit si téměř na cokoliv od vybavení domácnosti až po problémy při splácení půjček. Máte-li čistý rejstřík tresů a můžete si dovolit bankovní půjčky, je pro vás přehled možností na českém trhu pohoromadě na webu bankovní půjčky , kde jsou porovnány produkty většiny český bankovních domů a i nebankovních společností.

Vyhledávání

Nalezených záznamů: 135
Celkový počet záznamů: 8972
Testovací firma
Adresa: Palacká,Chomutov 43201
Telefoní číslo: 123456789
E-mail: dwein@seznam.cz
WWW: mojeStranky.cz
Informační popis: Teext text text

JUDr. Patricie Fenyková, advokát
Adresa: Matzenauerova 2222/4,Brno 616 00
Telefoní číslo: +420 606 630 252
E-mail: fenykova.advokat@seznam.cz
Informační popis: OBČANSKÉ PRÁVO, VLASTNICTVÍ, ZÁVAZKY, SMLUVNÍ A SPORNÁ OBČANSKO-PRÁVNÍ AGENDA - vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů; - prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek; - zástavní práva a věcná břemena; - vydržení; - sousedské vztahy; - náhrada škody a bezdůvodné obohacení; - vymáhání pohledávek právní cestou; - smlouvy kupní, darovací a směnné; - smlouvy o dílo a další typy smluv; - neplatnosti smluv a odstoupení od smluv; - vrácení daru; - půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání; - nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor; - způsobilost k právním úkonům; - osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti); - řešení všech sporů z občansko-právních vztahů. RODINNÉ PRÁVO, OPATROVNICKÉ VĚCI, VÝŽIVNÉ, OTCOVSTVÍ, ROZVODY, MANŽELSKÉ SMLOUVY - rozvod manželství; - úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí; - zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; - styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi; - výživné nezletilých a zletilých dětí; - výživné manželů a výživné po rozvodu; - výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem; - určení a popření otcovství; - pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví; - manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů; - sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu; - vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních; - vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků). DĚDICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ, ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ, SPORY O DĚDICTVÍ - nabývání dědictví; - závěti a vydědění; - ochrana oprávněného dědice; - zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu; - dodatečné projednání dědictví; - zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění; - zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva. Byty a nebytové prostory, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, vyklizení Advokát na bytové právo je nenahraditelný z hlediska oboustranné bezpečnosti u pronajímaných, nebo prodávaných realit (prodejce/pronajímatel versus kupce/nájemník). Zajistí smluvní krytí pro obchod s nemovitostmi, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva. - převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví); - družstevní byty vč. převodů členství v družstvu; - nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů; - nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce; - společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání; - přechody nájmu bytu na spolužijící osoby; - výměny bytů; - výpovědi nájmů a podnájmů; - vyklizení bytů a nebytových prostor; - smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů; - zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů; - právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek; - právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby; - sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou; - zastoupení ve všech sporech s bytovou problematikou NEMOVITOSTI, KUPNÍ SMLOUVY, DAROVACÍ, SMĚNNÉ, BUDOUCÍ AJ. SMLOUVY, VĚCNÁ BŘEMENA, VYDRŽENÍ - převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví; - úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu; - vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví; - nájmy a podnájmy nemovitostí; - věcná břemena, zástavní a předkupní právo; - vydržení vlastnického práva; - zastupování v řízení s katastrálními úřady; - zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů; - sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí; - zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí; - ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky. ZASTOUPENÍ U SOUDŮ A JINÝCH ORGÁNŮ - zajištění kompletního právního servisu, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání; - zastupování v řízeních před soudy všech stupňů - zastupování v rozhodčím řízení; - zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy; - zastupování poškozených v trestním řízení.

Advokátní kancelář Mgr. Daniela Šimánka
Adresa: Vašátkova 172/2,Čelákovice 250 88
Telefoní číslo: 326995269
E-mail: advokat.simanek@gmail.cz
WWW: http://www.aksimanek.cz

JUDr. et Mgr. Jana Lelková Schovancová, advokát, soudní tlumočník jazyka španělského
Adresa: Elišky Přemyslovny 429,Praha 5 - Zbraslav 130 00
Telefoní číslo: 602894196
E-mail: schovancova@advokat-abogado.eu

Advokátní kancelář Kozová & Vojtášková
Adresa: Kvítková 124,Zlín 760 01
Telefoní číslo: 608950843
E-mail: vojtaskova@advokatzlin.eu
WWW: www.advokatzlin.eu

AK Zdeňky Beranové
Adresa: Dvouletky 2690/145,Praha 10 - Strašnice 100 00
Telefoní číslo: 603743758
E-mail: zdenka.beran@volny.cz
WWW: http://www.akberanova.cz

JUDr. František Vokůrka, advokát
Adresa: Milíčova 462/21,Praha 3 130 00
Telefoní číslo: +420236181728
E-mail: info@judrvokurka.cz
WWW: http://www.judrvokurka.cz

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Liška a Mgr. Jaroslav Liška
Adresa: Domažlická 800,Klatovy III 33901
E-mail: jaroslav.liska.judr@atlas.cz

ADVOKATNÍ KANCELÁŘ JUDr. LUHAN & spol.
Adresa: Masarykova 1250/50,Lysá nad Labem 28922
E-mail: ak@akluhan.cz

Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.
Adresa: Doudlebská 1699/5,Praha 4 14000
E-mail: ak@akpzl.cz

AK Lisse&partneři
Adresa: Dukelských hrdinů 902/40,Praha 7 - Holešovice 17000
E-mail: advokat@lisse.cz

Bureš - Bacílek, advokání kancelář
Adresa: T.G.Masaryka 108,Kladno 27201
E-mail: AK.BB@seznam.cz

Grobelný & Skřipský , advokátní kancelář
Adresa: Sokolská třída 21,Ostrava 1 72886
E-mail: jan.skripsky@grobelnyskripsky.cz

Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová, advokátní kancelář
Adresa: Národní 11,Praha 1 11000
E-mail: lawyers@hkstd.cz

Kreysa a Tolar
Adresa: Bezručova 9,Plzeň 30137
E-mail: miloslav.kreysa@tiscali.cz

Krtička,Krtičková & spol. , advokátní kancelář
Adresa: Zelený Pruh 1560/99,Praha - Braník 14002
E-mail: ak.krtek@volny.cz

Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & partneři , advokátní kancelář
Adresa: U Prašné brány 3,Praha 1 11000
E-mail: advokati@akssjm.cz

Společná , advokátní kancelář JUDr.Jan Schöber, JUDr.Ilona Sch
Adresa: 17. listopadu 1,Břeclav 69002
E-mail: janscho@quick.cz

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Adresa: Radlická 28/663,Praha - Smíchov 15000

Advokátní kancelář JUDr. Miroslava Kamenická
Adresa: Kostelní 670,Buchlovice 68708

Behenská Lada, Mgr., advokát
Adresa: Pod Terebkou 12,Praha 4-Nusle 14000
E-mail: lada.behenska@ok.cz

Beránek Jaromír, JUDr., advokát
Adresa: Národní obrany 715/16,Praha 6 - Bubeneč 16000
E-mail: berjar.ak@seznam.cz

Boháč Miloš, JUDr., advokát
Adresa: Korunní 774/87,Praha 3 - Vinohrady 13000
E-mail: mi.bohac@tiscali.cz

Borovec Miroslav, JUDr.
Adresa: Sládečkova 446,Dobrovice 29441
E-mail: mborovec@dragon.cz

Brach Alexej, JUDr. Ing.
Adresa: Winstona Churchilla 1368/4,Ústí nad Labem 40001
E-mail: ak.brach.al@seznam.cz

Buček Zdeněk, JUDr., advokát
Adresa: Jungmannova 24,Kyjov 69701
E-mail: advokatbucek@seznam.cz

Burian Vilém, Mgr., advokát
Adresa: Na Příkopech 902,Chomutov 43001
E-mail: vilemburian@seznam.cz

Bystrý a Bystrá
Adresa: Ondříčkova 15,Praha 3 13000

Černá Marta JUDr.
Adresa: Senovážné nám. 23,Praha 1 11000
E-mail: JUDr.Martacerna@seznam.cz

Češková Andrea, Mgr., advokátka
Adresa: Seydlerova 2451,Praha 5 15800
E-mail: andrea@login.cz

Dostálová Jarmila, JUDr., advokát
Adresa: Horní náměstí 14/17,Olomouc 77900
E-mail: jarmila.dostalova@centrum.cz

Dubišarová Jana, JUDr., advokát
Adresa: Štefánikova 29,Praha 5 15000
E-mail: j.dubisarova@wo.cz

Ehlová Marta, JUDr.
Adresa: Legerova 72,Praha 2 12000
E-mail: ehlova@volny.cz

Filip Jaroslav JUDr., advokát
Adresa: Bubenská 47/113,Praha 7 17000
E-mail: akfilip@volny.cz

Hájek Alexej, JUDr., advokát
Adresa: Hviezdoslavova 1600/13,Praha 4 14900
E-mail: alhajek@alhajek.cz

Hájková Zdenka, JUDr.
Adresa: Sokolská třída 451/11,Ostrava 1 70200
E-mail: z.hajkova@atlas.cz

Holubkov Dan, JUDr., advokát
Adresa: Dlouhá 16,Praha 1 11000
E-mail: holubkov@cmail.cz

Holý Zdeněk, JUDr., advokát
Adresa: Za zahradami 407,Praha 10 10900
E-mail: zholy@volny.cz

Jablonská Daniela, JUDr., advokátka
Adresa: Talichova 807,Beroun 26601
E-mail: daniela.jablonska@iol.cz

Jakl Jiří, JUDr.
Adresa: Národní 43,Praha 1 11000
E-mail: dr.jakl@seznam.cz

Janeček Bohumír, JUDr.
Adresa: Dvořákova 937/26,Ostrava - Moravská Ostrava 70200
E-mail: janecek.adv@volny.cz

Jansa Václav, JUDr., advokát
Adresa: Veleslavínská 48/39,Praha 6 16200
E-mail: jansa.advokat@volny.cz

Jelínek Roman, JUDr. Ph.D., advokát
Adresa: Revoluční 1,Praha 1 11000
E-mail: r.jelinek@lawpartners.cz

JUDr. Olga Lepková, advokátka
Adresa: Vranová 101,Křetín 67962
E-mail: olgalepkova@seznam.cz

JUDr. . Lukáš Klega, advokát
Adresa: Sokolská třída 1758/4,Ostrava - Moravská Ostrava 70200
E-mail: klega@advokatklega.cz

JUDr. Barbora Červencová, advokát
Adresa: Malátova 17,Praha 5 15000
E-mail: b.cervencova@seznam.cz

JUDr. Dita Frintová, advokát
Adresa: Vladislavova 46/3,Praha 1 11000
E-mail: melichad@prf.cuni.cz

JUDr. Eva Brown, advokátka
Adresa: Hornomlýnská 1240/4,Praha 4 - Kunratice 14800
E-mail: eva.brown@volny.cz

JUDr. Jarmila Pokorná, advokátní kancelář
Adresa: Dlažánky 310/6,Holešov 76901
E-mail: pokorna.jarmila@seznam.cz

JUDr. Kateřina Davidová, advokát
Adresa: Hellichova 458/1,Praha - Hradčany 11800
E-mail: katerina.davidova@kmvs.cz

« Předchozí 1 2 3 Další »

Záznamů na stránku:
© web pro advokátní kanceláře 2019 | Hledáte-li nebankovní půjčky bez registru a zástavy zkuste informační portál nebankovní půjčky, kde můžete vložit poptávku nebo nabídku po půjčce.