cz de en
Vyhledávání
co hledáte (např.: trestní právo brno)
nebo použijte průvodce:
Místo: Vybrat
Právní zaměření: Vybrat další
Jednací jazyk: Vybrat další
zobrazit pouze záznamy s uvedeným:
Přihlášení
 

zapoměli jste heslo?
Nemáte-li zatím účet, zaregistrujte se, nebo vaší firmu zde >>
Kam se podívat dále
Pro zájemce o investování do akcií je web burza cenných papírů Praha online s aktuálními informacemi o dění na burze. Zasíláte-li zásilku přes kurýrní služby, bude se vám hodit sledování zásilek podle čísla balíku nebo zásilky. Pro zájemce o půjčky a finanční hotovost v malých obnosech je k dispozici finanční web malá půjčka kde máte možnost půjčit si téměř na cokoliv od vybavení domácnosti až po problémy při splácení půjček. Máte-li čistý rejstřík tresů a můžete si dovolit bankovní půjčky, je pro vás přehled možností na českém trhu pohoromadě na webu bankovní půjčky , kde jsou porovnány produkty většiny český bankovních domů a i nebankovních společností.

Vyhledávání

Nalezených záznamů: 310
Celkový počet záznamů: 8972
Testovací firma
Adresa: Palacká,Chomutov 43201
Telefoní číslo: 123456789
E-mail: dwein@seznam.cz
WWW: mojeStranky.cz
Informační popis: Teext text text

JUDr. Patricie Fenyková, advokát
Adresa: Matzenauerova 2222/4,Brno 616 00
Telefoní číslo: +420 606 630 252
E-mail: fenykova.advokat@seznam.cz
Informační popis: OBČANSKÉ PRÁVO, VLASTNICTVÍ, ZÁVAZKY, SMLUVNÍ A SPORNÁ OBČANSKO-PRÁVNÍ AGENDA - vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů; - prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek; - zástavní práva a věcná břemena; - vydržení; - sousedské vztahy; - náhrada škody a bezdůvodné obohacení; - vymáhání pohledávek právní cestou; - smlouvy kupní, darovací a směnné; - smlouvy o dílo a další typy smluv; - neplatnosti smluv a odstoupení od smluv; - vrácení daru; - půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání; - nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor; - způsobilost k právním úkonům; - osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti); - řešení všech sporů z občansko-právních vztahů. RODINNÉ PRÁVO, OPATROVNICKÉ VĚCI, VÝŽIVNÉ, OTCOVSTVÍ, ROZVODY, MANŽELSKÉ SMLOUVY - rozvod manželství; - úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí; - zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; - styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi; - výživné nezletilých a zletilých dětí; - výživné manželů a výživné po rozvodu; - výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem; - určení a popření otcovství; - pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví; - manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů; - sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu; - vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních; - vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků). DĚDICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ, ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ, SPORY O DĚDICTVÍ - nabývání dědictví; - závěti a vydědění; - ochrana oprávněného dědice; - zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu; - dodatečné projednání dědictví; - zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění; - zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva. Byty a nebytové prostory, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, vyklizení Advokát na bytové právo je nenahraditelný z hlediska oboustranné bezpečnosti u pronajímaných, nebo prodávaných realit (prodejce/pronajímatel versus kupce/nájemník). Zajistí smluvní krytí pro obchod s nemovitostmi, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva. - převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví); - družstevní byty vč. převodů členství v družstvu; - nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů; - nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce; - společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání; - přechody nájmu bytu na spolužijící osoby; - výměny bytů; - výpovědi nájmů a podnájmů; - vyklizení bytů a nebytových prostor; - smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů; - zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů; - právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek; - právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby; - sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou; - zastoupení ve všech sporech s bytovou problematikou NEMOVITOSTI, KUPNÍ SMLOUVY, DAROVACÍ, SMĚNNÉ, BUDOUCÍ AJ. SMLOUVY, VĚCNÁ BŘEMENA, VYDRŽENÍ - převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví; - úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu; - vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví; - nájmy a podnájmy nemovitostí; - věcná břemena, zástavní a předkupní právo; - vydržení vlastnického práva; - zastupování v řízení s katastrálními úřady; - zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů; - sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí; - zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí; - ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky. ZASTOUPENÍ U SOUDŮ A JINÝCH ORGÁNŮ - zajištění kompletního právního servisu, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání; - zastupování v řízeních před soudy všech stupňů - zastupování v rozhodčím řízení; - zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy; - zastupování poškozených v trestním řízení.

Mgr. Lenka Matoušová, advokát
Adresa: Sokolská 239,Velké Popovice 25169
Telefoní číslo: +420 724961056
E-mail: l.matousova@email.cz

Advokátní kancelář Mgr. Daniela Šimánka
Adresa: Vašátkova 172/2,Čelákovice 250 88
Telefoní číslo: 326995269
E-mail: advokat.simanek@gmail.cz
WWW: http://www.aksimanek.cz

JUDr. et Mgr. Jana Lelková Schovancová, advokát, soudní tlumočník jazyka španělského
Adresa: Elišky Přemyslovny 429,Praha 5 - Zbraslav 130 00
Telefoní číslo: 602894196
E-mail: schovancova@advokat-abogado.eu

AK Zdeňky Beranové
Adresa: Dvouletky 2690/145,Praha 10 - Strašnice 100 00
Telefoní číslo: 603743758
E-mail: zdenka.beran@volny.cz
WWW: http://www.akberanova.cz

AK-Říhová, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Adresa: ul. 28.října 184,Příbram VII 26101
Telefoní číslo: +420 318660166
E-mail: rihova@ak-rihova.cz
WWW: www.ak-rihova.cz

JUDr. František Vokůrka, advokát
Adresa: Milíčova 462/21,Praha 3 130 00
Telefoní číslo: +420236181728
E-mail: info@judrvokurka.cz
WWW: http://www.judrvokurka.cz

Mgr. Vít Eleder, advokát
Adresa: Gorkého 61/11,Brno 60200
Telefoní číslo: 603885466
E-mail: vit@eleder.cz
WWW: www.eleder.cz

Advokátní kancelář Bedrna a společníci
Adresa: Puškinovo nám. 14,Praha-Bubeneč 16000

Advokátní kancelář Hasala & Hasala
Adresa: Francouzská 16,Šumperk 78701
E-mail: akhasala@centrum.cz

Advokátní kancelář JANSOVÁ - VEVERKA
Adresa: nám. Starosty Pavla 40,Kladno 27200
E-mail: ak@jansova-veverka.cz

Advokátní kancelář JUDr. Beran, JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda
Adresa: Nad Štolou 18/1302,Praha 7 17000
E-mail: aknadstolou18@seznam.cz

Advokátní kancelář JUDr. Čech a JUDr. Bunda
Adresa: Mírové nám. 208/35,Ústí nad Labem 40001

Advokátní kancelář JUDr. Josef Kollár a partneři
Adresa: Obce Ležáky 972/1,Sokolov 35601
E-mail: akkollar@volny.cz

Advokátní kancelář JUDr.Karel Minář, JUDr.Marie Minářová
Adresa: Ludmily Konečné 14,Brno -Štýřice 63900
E-mail: marie.minarova@seznam.cz

Advokátní kancelář MADEJ & spol.
Adresa: Palackého 11,Praha 1 11000
E-mail: madejsp@vol.cz


FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o.
Adresa: U Nikolajky 5,Praha 5 15000
E-mail: akfelix@fsak.cz

Chladová & Vybíral , advokátní kancelář
Adresa: Rybníček 4,Brno 60200
E-mail: chladova@sky.cz

JEŽOVÁ & PARTNER , ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Adresa: Dobrovského 1,Vyškov 68201
E-mail: radka.jezova@email.cz

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři , advokátní kancelář
Adresa: Preslova 9,Moravská Ostrava 70200
E-mail: ak.apltauerova@ova.comp.cz

JUDr. Málek, JUDr. Málková , advokátní kancelář
Adresa: Horní ul. č.p.6,Havlíčkův Brod 58001
E-mail: malek@hbnet.cz

SIEGEL & ONCIRKOVÁ , advokátní kancelář
Adresa: Dr. Davida Bechera 19,Karlovy Vary 36001
E-mail: sekretariat@akso.cz

Společná , advokátní kancelář Dr.Rohovská,Dr.Veselá,Dr. Vítkov
Adresa: Bráfova 7,Třebíč 67401
E-mail: pravni@trebic.cz

Společná , advokátní kancelář JUDr.Jan Schöber, JUDr.Ilona Sch
Adresa: 17. listopadu 1,Břeclav 69002
E-mail: janscho@quick.cz

Uhlíř,Homola a společníci , advokátní kancelář
Adresa: Opletalova 5,Praha 1 11000
E-mail: info@ak-uhlir-homola.cz

VAŇOVÁ - BUKVA , advokátní kancelář
Adresa: U Havlíčkových sadů 1/422,Praha 2-Vinohrady 12000
E-mail: akvabu@centrum.cz

Veska & Vesková
Adresa: Palackého 359,Hradec Králové 50003
E-mail: info@veska.cz

Vorlická & Štainbruch, advokátní kancelář, v.o.s.
Adresa: Havlíčkova 11,Praha 1 11000
E-mail: stainbruch@ustredi.ferona.cz

Advokátní kancelář JUDr. Simona Corradiniová
Adresa: Vítězná 2959/27,Kladno - Rozdělov 27204
E-mail: aksc@aksc.cz

AK Beran
Adresa: Kořenského 15/1107,Praha 5 15000
E-mail: beran@akrhk.cz

Baladová Martina, Mgr., advokátka
Adresa: Suchovské mlýny 255,Velká nad Veličkou 69674
E-mail: martina.baladova@tiscali.cz

Bartončík Michael, JUDr.Ph.D., advokát
Adresa: Koliště 55,Brno 60200
E-mail: info@bartoncik.cz

Bártová Hana,Mgr., advokátka
Adresa: Trojanova 18,Praha 2 12000
E-mail: bartova@ak-cupka.cz

Baudišová Václava, JUDr.
Adresa: Letohradská 48,Praha 7 17000
E-mail: vbaudisova@volny.cz

Bayerová Hana, JUDr.
Adresa: B. Jeremiáše 18,České Budějovice 37001
E-mail: bayerova@bayerfolprecht.cz

Bednařík Roman, Mgr., advokát
Adresa: Divadelní 9,Nový Jičín 74101
E-mail: rb.servis@seznam.cz

Bendová Aneta, Mgr., advokátka
Adresa: S.K.Neumanna 725,Hradec Králové 50002
E-mail: mgr.bendova@tiscali.cz

Beranová Margit, JUDr., advokátní kancelář
Adresa: Rooseveltova 6/8,Brno 60200
E-mail: MARGITBERANOVA@VOLNY.CZ

Beranová Petra, Mgr. Ing., advokát
Adresa: Bolzanova 1,Praha 1 11000
E-mail: petra.beran@seznam.cz

Bergmann Ludvík, JUDr.
Adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 226,Hořice v Podkrkonoší 50801
E-mail: l.bergmann@centrum.cz

Bláha Miloš, JUDr., advokát
Adresa: Zenklova 117,Praha 8 18000

Bláhová Jitka, JUDr.
Adresa: Na Rozdílu 1, P.O.BOX 6,Praha 6 16005

Blaškovičová Květuše, JUDr., advokátka
Adresa: Pod Vinicemi 2, POBOX 297,Plzeň 30597

Borovec Miroslav, JUDr.
Adresa: Sládečkova 446,Dobrovice 29441
E-mail: mborovec@dragon.cz

Borská Jana, JUDr., advokát
Adresa: Žižkovo náměstí 5,Tábor 39001
E-mail: j.borska@volny.cz

Brhlíková Romana, JUDr, advokátní kancelář
Adresa: Národní tř. 24,Hodonín 69501

Brunová Markéta, JUDr., advokát
Adresa: Filipova 2019/12,Praha 4 - Chodov 14800
E-mail: marketa.brunova@volny.cz

Březinová Alena, JUDr., advokát
Adresa: Alšova 642,Neratovice 27711
E-mail: akbrezinova.alena@seznam.cz

« Předchozí 1 2 3 4 6 7 Další »

Záznamů na stránku:
© web pro advokátní kanceláře 2019 | Hledáte-li nebankovní půjčky bez registru a zástavy zkuste informační portál nebankovní půjčky, kde můžete vložit poptávku nebo nabídku po půjčce.