cz de en
Vyhledávání
co hledáte (např.: trestní právo brno)
nebo použijte průvodce:
Místo: Vybrat
Právní zaměření: Vybrat další
Jednací jazyk: Vybrat další
zobrazit pouze záznamy s uvedeným:
Přihlášení
 

zapoměli jste heslo?
Nemáte-li zatím účet, zaregistrujte se, nebo vaší firmu zde >>
Kam se podívat dále
Pro zájemce o investování do akcií je web burza cenných papírů Praha online s aktuálními informacemi o dění na burze. Zasíláte-li zásilku přes kurýrní služby, bude se vám hodit sledování zásilek podle čísla balíku nebo zásilky. Pro zájemce o půjčky a finanční hotovost v malých obnosech je k dispozici finanční web malá půjčka kde máte možnost půjčit si téměř na cokoliv od vybavení domácnosti až po problémy při splácení půjček. Máte-li čistý rejstřík tresů a můžete si dovolit bankovní půjčky, je pro vás přehled možností na českém trhu pohoromadě na webu bankovní půjčky , kde jsou porovnány produkty většiny český bankovních domů a i nebankovních společností.

Vyhledávání

Nalezených záznamů: 995
Celkový počet záznamů: 8972
JUDr. Patricie Fenyková, advokát
Adresa: Matzenauerova 2222/4,Brno 616 00
Telefoní číslo: +420 606 630 252
E-mail: fenykova.advokat@seznam.cz
Informační popis: OBČANSKÉ PRÁVO, VLASTNICTVÍ, ZÁVAZKY, SMLUVNÍ A SPORNÁ OBČANSKO-PRÁVNÍ AGENDA - vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů; - prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek; - zástavní práva a věcná břemena; - vydržení; - sousedské vztahy; - náhrada škody a bezdůvodné obohacení; - vymáhání pohledávek právní cestou; - smlouvy kupní, darovací a směnné; - smlouvy o dílo a další typy smluv; - neplatnosti smluv a odstoupení od smluv; - vrácení daru; - půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání; - nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor; - způsobilost k právním úkonům; - osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti); - řešení všech sporů z občansko-právních vztahů. RODINNÉ PRÁVO, OPATROVNICKÉ VĚCI, VÝŽIVNÉ, OTCOVSTVÍ, ROZVODY, MANŽELSKÉ SMLOUVY - rozvod manželství; - úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí; - zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; - styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi; - výživné nezletilých a zletilých dětí; - výživné manželů a výživné po rozvodu; - výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem; - určení a popření otcovství; - pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví; - manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů; - sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu; - vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních; - vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků). DĚDICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ, ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ, SPORY O DĚDICTVÍ - nabývání dědictví; - závěti a vydědění; - ochrana oprávněného dědice; - zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu; - dodatečné projednání dědictví; - zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění; - zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva. Byty a nebytové prostory, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, vyklizení Advokát na bytové právo je nenahraditelný z hlediska oboustranné bezpečnosti u pronajímaných, nebo prodávaných realit (prodejce/pronajímatel versus kupce/nájemník). Zajistí smluvní krytí pro obchod s nemovitostmi, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva. - převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví); - družstevní byty vč. převodů členství v družstvu; - nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů; - nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce; - společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání; - přechody nájmu bytu na spolužijící osoby; - výměny bytů; - výpovědi nájmů a podnájmů; - vyklizení bytů a nebytových prostor; - smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů; - zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů; - právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek; - právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby; - sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou; - zastoupení ve všech sporech s bytovou problematikou NEMOVITOSTI, KUPNÍ SMLOUVY, DAROVACÍ, SMĚNNÉ, BUDOUCÍ AJ. SMLOUVY, VĚCNÁ BŘEMENA, VYDRŽENÍ - převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví; - úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu; - vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví; - nájmy a podnájmy nemovitostí; - věcná břemena, zástavní a předkupní právo; - vydržení vlastnického práva; - zastupování v řízení s katastrálními úřady; - zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů; - sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí; - zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí; - ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky. ZASTOUPENÍ U SOUDŮ A JINÝCH ORGÁNŮ - zajištění kompletního právního servisu, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání; - zastupování v řízeních před soudy všech stupňů - zastupování v rozhodčím řízení; - zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy; - zastupování poškozených v trestním řízení.

Mgr. Vít Eleder, advokát
Adresa: Gorkého 61/11,Brno 60200
Telefoní číslo: 603885466
E-mail: vit@eleder.cz
WWW: www.eleder.cz

Advokátní kancelář Economy JUDr.Pecl a spol., v.o.s.
Adresa: Zábrdovická 15/16,Brno 61500
E-mail: BRNO@ECONOMY-ADVOCATE.COM

Advokátní kancelář Harvánek & Plátěnková
Adresa: Borová 1,Brno 64400
E-mail: harvanek@seznam.cz

Advokátní kancelář Chocholová & Podskalská
Adresa: Královopolská 84,Brno 61600
E-mail: chocholova@pravovakci.cz

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Holub a spol.
Adresa: Kopečná 14/ 940,Brno 60200
E-mail: akholub@mbox.vol.cz

Advokátní kancelář JUDr.Jaroslava Padrnose,CSc. a JUDr.Jany
Adresa: Banskobystrická 68,Brno 62100
E-mail: jureal@brn.pvtnet.cz

Advokátní kancelář JUDr.Karel Minář, JUDr.Marie Minářová
Adresa: Ludmily Konečné 14,Brno -Štýřice 63900
E-mail: marie.minarova@seznam.cz

Advokátní kancelář JUDr.Polanský,JUDr.Vršková,JUDr.Křížová
Adresa: Cejl 62b,Brno 60200
E-mail: judr.krizova@in-office.cz

Advokátní kancelář JUDr.Tráge-Šťastná a JUDr.Sedláčková
Adresa: Palackého 33,Brno 61200
E-mail: sedlackova@advokatibrno.cz

advokátní kancelář Krejsta & Táborský
Adresa: Horní 32,Brno 63900
E-mail: info@advokan.cz

Advokátní kancelář Lisko a Vala
Adresa: Dolní Česká 345/32,Znojmo 66902
E-mail: lisko@lisko-vala.cz

Advokátní kancelář Mgr.Tomáš Vácha a spol.
Adresa: Panská 12/14,Brno 60200

ADVOKATNÍ KANCELÁŘ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, v.o.s.
Adresa: Bašty 416/8,Brno 60200
E-mail: navratil@ak-pena.cz


Advokátní kancelář Růžička & Knopp
Adresa: Lidická 51,Brno 60200
E-mail: knopp@ruzicka-knopp.cz

Advokátní kancelář Slezáková, Klvačová & Širhalová,
Adresa: Gajdošova 7,Brno 61500
E-mail: ak@e-advokati.com

Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
Adresa: Dvořákova 13,Brno 60200
E-mail: ludek.sikola@centrum.cz

Advokátní kancelář Vašíček, Frimmel & Honěk
Adresa: Lidická 710/57,Brno 2 60200
E-mail: office@vfh.cz

Advokátní kancelář Vrbka,Štětina,Keznikl-sdružení , advokátů
Adresa: Štefánikova 16,Brno 60200
E-mail: ak@akvsk.cz

Bulinský & Vávra, advokátní kancelář
Adresa: Třída kapitána Jaroše 13,Brno 60200
E-mail: bumama@bumama.cz

Coufal,Georges & partners sdružení , advokátů
Adresa: Lidická 5a,Brno 60200
E-mail: ak.info@coufal-georges.cz

CZERWENKA & PARTNER v.o.s.
Adresa: Minoritská 10,Brno 60200
E-mail: Czerwenka_Partner@czerwpart.cz

D o b e š & D o b e š o v á , advokátní kancelář
Adresa: Křenová 71,Brno 60200
E-mail: martina@dobes-dobesova.cz


Dr.Rezek & Partner , advokátní kancelář
Adresa: Tomáškova 19,Brno 61500
E-mail: akrezek@akrezek.cz

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Adresa: Mezníkova 273/13,Brno 61600
E-mail: recepce@akfiala.cz

Helbichová & Spitzová , advokátní kancelář
Adresa: M-Palác,Heršpická 5,Brno 63900
E-mail: akh&s@clavis.cz

Heyduk a spol. , advokátní kancelář
Adresa: Jaselská 27,Brno 60200
E-mail: marcela.vagnerova@quick.cz

Hroza & Zapletal , advokátní kancelář
Adresa: Arne Nováka 4,Brno 60200

Chladová & Vybíral , advokátní kancelář
Adresa: Rybníček 4,Brno 60200
E-mail: chladova@sky.cz

Indra & Šebesta , advokátní kancelář
Adresa: Čechyňská 16,Brno 60200
E-mail: advokati@indra-sebesta.cz

JUDr. Josef Čech a spol. , advokátní kancelář
Adresa: Tišnovská 143,Brno 61400
E-mail: akjcech@iol.cz

JUDr.Andrea Palíková & Mgr.Tomáš Palík sdružení , advokátů
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 35,Brno 60200
E-mail: tomas.palik@mymail.cz

JUDr.Skýba, JUDr.Skýbová
Adresa: Bartošova 4,Brno 60200
E-mail: akskyba@volny.cz

Kapoun & Sobotka, advokátní kancelář
Adresa: Gorkého 11,Brno 60200
E-mail: lukas@ak-ks.cz

Kopřiva & Penka, advokátní kancelář
Adresa: Zahradnická 223/6,Brno 60300
E-mail: kopriva@advokacie-brno.cz

Kyjovský,Blažek a kolegové , advokátní kancelář
Adresa: Poštovská 8c, Pasáž Alfa,Brno 60100
E-mail: ak@kyjovsky.cz

MACHOUREK & spol., advokátní kancelář
Adresa: Moravské nám. 3,Brno 60200
E-mail: horova@akmachourek.cz

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Adresa: Jakubská 121/1,Brno 60200
E-mail: info@mt-legal.com

Ondruš & Ondruš a partneři , advokátní kancelář
Adresa: Těsnohlídkova 9,Brno 61300
E-mail: info@ondrus.eu

Pokorný & Matějka , advokátní kancelář
Adresa: Lidická 23b,Brno 60200
E-mail: info@pokorny-matejka.cz

Společná advokátní kancelář JUDr. Jiří Jestřáb & JUDr. Richard Tomanek
Adresa: Hlinky 142a,Brno 60300
E-mail: advokati@jestrabtomanek.cz

Společná , advokátní kancelář
Adresa: Kobližná 19,Brno 60200
E-mail: info@sakbrno.cz

Společná , advokátní kancelář JUDr. František Urbanec, JUDr. P
Adresa: Křenová 26,Brno 60200
E-mail: pturbanec@volny.cz

Společná , advokátní kancelář JUDr. Vladimír Hodboď.,CSc. a Mg
Adresa: Veveří 46,Brno 60200
E-mail: marta.hubkova@hodbod.cz

Společná , advokátní kancelář JUDr.Jan Schöber, JUDr.Ilona Sch
Adresa: 17. listopadu 1,Břeclav 69002
E-mail: janscho@quick.cz


Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 1844/28,Brno - Černá Pole 60200
E-mail: info@thtak.cz

Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, attorneys at law
Adresa: Radnická 14/16,Brno 60200
E-mail: jana.pantuckova@tschopl.cz

« Předchozí 1 2 3 4 6 11 15 20 Další »

Záznamů na stránku:
© web pro advokátní kanceláře 2019 | Hledáte-li nebankovní půjčky bez registru a zástavy zkuste informační portál nebankovní půjčky, kde můžete vložit poptávku nebo nabídku po půjčce.