cz de en
Vyhledávání
co hledáte (např.: trestní právo brno)
nebo použijte průvodce:
Místo: Vybrat
Právní zaměření: Vybrat další
Jednací jazyk: Vybrat další
zobrazit pouze záznamy s uvedeným:
Přihlášení
 

zapoměli jste heslo?
Nemáte-li zatím účet, zaregistrujte se, nebo vaší firmu zde >>
Kam se podívat dále
Pro zájemce o investování do akcií je web burza cenných papírů Praha online s aktuálními informacemi o dění na burze. Zasíláte-li zásilku přes kurýrní služby, bude se vám hodit sledování zásilek podle čísla balíku nebo zásilky. Pro zájemce o půjčky a finanční hotovost v malých obnosech je k dispozici finanční web malá půjčka kde máte možnost půjčit si téměř na cokoliv od vybavení domácnosti až po problémy při splácení půjček. Máte-li čistý rejstřík tresů a můžete si dovolit bankovní půjčky, je pro vás přehled možností na českém trhu pohoromadě na webu bankovní půjčky , kde jsou porovnány produkty většiny český bankovních domů a i nebankovních společností.

Vyhledávání

Nalezených záznamů: 8869
Celkový počet záznamů: 8972
Testovací firma
Adresa: Palacká,Chomutov 43201
Telefoní číslo: 123456789
E-mail: dwein@seznam.cz
WWW: mojeStranky.cz
Informační popis: Teext text text

pentafobic
Adresa: petrska 33,praha-stare mesto 11000
Telefoní číslo: 722554778
E-mail: michael.fec@seznam.cz
Informační popis: lidska prava. 3.sv.valka klackama a kamenama

aaaaa
Adresa: ssss 45,Praha 111 11
Telefoní číslo: 777 7777 777
E-mail: a@a.cz
WWW: www.www.cz

Matyášová Eva, JUDr.
Adresa: Na Šumavě 4,Praha 5 15000
E-mail: emates@seznam.cz

JUDr. Patricie Fenyková, advokát
Adresa: Matzenauerova 2222/4,Brno 616 00
Telefoní číslo: +420 606 630 252
E-mail: fenykova.advokat@seznam.cz
Informační popis: OBČANSKÉ PRÁVO, VLASTNICTVÍ, ZÁVAZKY, SMLUVNÍ A SPORNÁ OBČANSKO-PRÁVNÍ AGENDA - vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů; - prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek; - zástavní práva a věcná břemena; - vydržení; - sousedské vztahy; - náhrada škody a bezdůvodné obohacení; - vymáhání pohledávek právní cestou; - smlouvy kupní, darovací a směnné; - smlouvy o dílo a další typy smluv; - neplatnosti smluv a odstoupení od smluv; - vrácení daru; - půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání; - nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor; - způsobilost k právním úkonům; - osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti); - řešení všech sporů z občansko-právních vztahů. RODINNÉ PRÁVO, OPATROVNICKÉ VĚCI, VÝŽIVNÉ, OTCOVSTVÍ, ROZVODY, MANŽELSKÉ SMLOUVY - rozvod manželství; - úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí; - zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti; - styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi; - výživné nezletilých a zletilých dětí; - výživné manželů a výživné po rozvodu; - výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem; - určení a popření otcovství; - pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví; - manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů; - sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu; - vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních; - vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků). DĚDICKÉ PRÁVO, NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ, ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ, SPORY O DĚDICTVÍ - nabývání dědictví; - závěti a vydědění; - ochrana oprávněného dědice; - zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu; - dodatečné projednání dědictví; - zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění; - zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva. Byty a nebytové prostory, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, vyklizení Advokát na bytové právo je nenahraditelný z hlediska oboustranné bezpečnosti u pronajímaných, nebo prodávaných realit (prodejce/pronajímatel versus kupce/nájemník). Zajistí smluvní krytí pro obchod s nemovitostmi, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva. - převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví); - družstevní byty vč. převodů členství v družstvu; - nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů; - nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce; - společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání; - přechody nájmu bytu na spolužijící osoby; - výměny bytů; - výpovědi nájmů a podnájmů; - vyklizení bytů a nebytových prostor; - smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů; - zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů; - právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek; - právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby; - sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou; - zastoupení ve všech sporech s bytovou problematikou NEMOVITOSTI, KUPNÍ SMLOUVY, DAROVACÍ, SMĚNNÉ, BUDOUCÍ AJ. SMLOUVY, VĚCNÁ BŘEMENA, VYDRŽENÍ - převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví; - úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu; - vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví; - nájmy a podnájmy nemovitostí; - věcná břemena, zástavní a předkupní právo; - vydržení vlastnického práva; - zastupování v řízení s katastrálními úřady; - zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů; - sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí; - zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí; - ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky. ZASTOUPENÍ U SOUDŮ A JINÝCH ORGÁNŮ - zajištění kompletního právního servisu, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání; - zastupování v řízeních před soudy všech stupňů - zastupování v rozhodčím řízení; - zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy; - zastupování poškozených v trestním řízení.

Mgr. Lenka Matoušová, advokát
Adresa: Sokolská 239,Velké Popovice 25169
Telefoní číslo: +420 724961056
E-mail: l.matousova@email.cz

Mgr. Tomáš Jenčík, advokát
Adresa: Otopašská 829/4,Praha 5 15800
Telefoní číslo: 739371430
E-mail: info@jenciklegal.eu
WWW: www.jenciklegal.eu

Advokátní kancelář Mgr. Daniela Šimánka
Adresa: Vašátkova 172/2,Čelákovice 250 88
Telefoní číslo: 326995269
E-mail: advokat.simanek@gmail.cz
WWW: http://www.aksimanek.cz

JUDr. Jaroslav Harvalík & Co. - advokátní kancelář
Adresa: Revoluce 1392/26,Praha 143 00
Telefoní číslo: +420 244403628
E-mail: ak-harvalik@ak-harvalik.cz
WWW: ak-harvalik.cz

JUDr. et Mgr. Jana Lelková Schovancová, advokát, soudní tlumočník jazyka španělského
Adresa: Elišky Přemyslovny 429,Praha 5 - Zbraslav 130 00
Telefoní číslo: 602894196
E-mail: schovancova@advokat-abogado.eu

Advokátní kancelář Kozová & Vojtášková
Adresa: Kvítková 124,Zlín 760 01
Telefoní číslo: 608950843
E-mail: vojtaskova@advokatzlin.eu
WWW: www.advokatzlin.eu

Mgr. Martin Jebavý, advokát
Adresa: Minská 15,Praha 10 10100
Telefoní číslo: 271723744
E-mail: martin@jebavy.info
WWW: www.advokat-jebavy.cz

JUDr. Jiří Duchoň, advokátní kancelář
Adresa: náměstí Českého ráje 2,Turnov 51101
Telefoní číslo: 773158899
E-mail: duchon@akduchon.cz
WWW: www.akduchon.cz

JUDr. Jitka Rousová
Adresa: Karlovo nám. 17,Roudnice nad Labem 413 01
Telefoní číslo: +420 416 838977
E-mail: jitka.rousova@quick.cz

Mgr. Tomáš Kulhánek, advokát
Adresa: Plaská 622/3,Praha 15000
Telefoní číslo: 739106679
E-mail: mgrkulhanek@centrum.cz
WWW: www.ak-kulhanek.cz

AK Zdeňky Beranové
Adresa: Dvouletky 2690/145,Praha 10 - Strašnice 100 00
Telefoní číslo: 603743758
E-mail: zdenka.beran@volny.cz
WWW: http://www.akberanova.cz

AK-Říhová, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Adresa: ul. 28.října 184,Příbram VII 26101
Telefoní číslo: +420 318660166
E-mail: rihova@ak-rihova.cz
WWW: www.ak-rihova.cz

Advokát Mgr. Kashitsyn Denis
Adresa: Kolínská 16,Praha 3 130 00
Telefoní číslo: +420 605 240 884
E-mail: dkashitsyn@gmail.com
WWW: www.advokat-24.info

JUDr. František Vokůrka, advokát
Adresa: Milíčova 462/21,Praha 3 130 00
Telefoní číslo: +420236181728
E-mail: info@judrvokurka.cz
WWW: http://www.judrvokurka.cz

Mgr. Vít Eleder, advokát
Adresa: Gorkého 61/11,Brno 60200
Telefoní číslo: 603885466
E-mail: vit@eleder.cz
WWW: www.eleder.cz

Advokátní kancelář Slezák, Slezáková a partneři
Adresa: Ulrichovo nám. 737,Hradec Králové 50002
E-mail: sekretariat@advokat-hk.cz

Advokátní kancelář Appl a Chytil
Adresa: Jiráskova 9,Přerov 75000

Advokátní kancelář Arient-Labský
Adresa: Milešovská 2137/12,Praha 3 - Vinohrady 13000
E-mail: ak.ari.lab@volny.cz

Advokátní kancelář Balcar Polanský Eversheds
Adresa: Elišky Peškové 15,Praha 5 15000
E-mail: office@bapol.cz

Advokátní kancelář Bedrna a společníci
Adresa: Puškinovo nám. 14,Praha-Bubeneč 16000

Advokátní kancelář Belha & Vacíř a spol. s r.o.
Adresa: Konviktská 291/24,Praha - Staré Město 11000
E-mail: belha@bvlegal.cz

Advokátní kancelář Bezucha, Klimeš, Stratil v.o.s.
Adresa: Wellnerova 1215/1,Olomouc - Nová Ulice 77900
E-mail: advokati@telecom.cz

Advokátní kancelář Boháč,Polák
Adresa: Palackého 202,Frýdek-Místek 73802

Advokátní kancelář Bouček & Jandura, sdružení , advokátů
Adresa: Dlouhá čp. 103,Hradec Králové 50003
E-mail: sekretariat@ak-boucekjandura.cz

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Adresa: Sokolská třída 60,Praha 2 12000
E-mail: advokati@akbsn.eu

Advokátní kancelář Brychová Brych
Adresa: Národní třída 28,Praha 1 11000

Advokátní kancelář Břeský, Heiplík, Vosátka
Adresa: Botičská 1936/4,Praha 2 12800
E-mail: bresky@akbresky.cz

Advokátní kancelář CIBULKA, BÁRTOVÁ & partner
Adresa: Mostecká 2580,Žatec 43801
E-mail: cibulka@akcd.cz

Advokátní kancelář Czudek a Božková
Adresa: náměstí Míru 551,Třinec - Staré Město 73961
E-mail: bozkova@akcb.eu

Advokátní kancelář Čech Hromek Pleskač
Adresa: Vinohradská 30,Praha 2 12000
E-mail: recepce@iuridicus.cz

Advokátní kancelář Čejna, Kliment, Mach
Adresa: Dr. Skaláka 10,Přerov 75002
E-mail: langosova@akckm.cz

Advokátní kancelář Červená a Krejčí
Adresa: Újezd 46,Praha 1 - Malá Strana 11800
E-mail: pavla.krejci@akcervena.cz

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři
Adresa: Na Ořechovce 580/4,Praha 6 16200
E-mail: akdpp@akdpp.cz

Advokátní kancelář Doc.Mgr.Ing.Daniel Novák,CSc. a JUDr.Mark
Adresa: Soběslavská 68,Praha 3 13000
E-mail: advokatni.kancelar@centrum.cz

Advokátní kancelář Drábek & Pezl
Adresa: Oldřichova 23,Praha 2 12000
E-mail: kancelar@drabek-pezl.cz

Advokátní kancelář Dub & Limbergová
Adresa: Náprstkova 7/214,Praha 1 11000

Advokátní kancelář Economy JUDr.Pecl a spol., v.o.s.
Adresa: Zábrdovická 15/16,Brno 61500
E-mail: BRNO@ECONOMY-ADVOCATE.COM

Advokátní kancelář FICNER, VLKOVÁ & PARTNERS
Adresa: Bělehradská 14,Karlovy Vary 36001
E-mail: info@akficner.cz

Advokátní kancelář Hajduk a partneři s.r.o.
Adresa: Havlíčkova 190/12,Český Těšín 73701
E-mail: hajduk@hajduk.cz

Advokátní kancelář Hartmann,Jelínek,Fráňa a partneři
Adresa: Dukelská 15,Hradec Králové - Pražské Předměstí 50002
E-mail: frana@hjf.cz

Advokátní kancelář Harvánek & Plátěnková
Adresa: Borová 1,Brno 64400
E-mail: harvanek@seznam.cz

Advokátní kancelář Hasala & Hasala
Adresa: Francouzská 16,Šumperk 78701
E-mail: akhasala@centrum.cz

ADVOKATNÍ KANCELÁŘ HORNOVÁ A PARTNEŘI
Adresa: Vodičkova 28,Praha 1 11000
E-mail: recepce@akhornova.cz

Advokátní kancelář Hrudka - Řípa a partneři
Adresa: Vodičkova 30,Praha 1 11000
E-mail: office@hrudkaripa.cz

Advokátní kancelář Hubínek - Králová - Vogeltanz
Adresa: Veverkova 1,Plzeň 30100
E-mail: ak@hkv.cz

« Předchozí 1 2 3 4 45 90 134 178 Další »

Záznamů na stránku:
© web pro advokátní kanceláře 2018 | Hledáte-li nebankovní půjčky bez registru a zástavy zkuste informační portál nebankovní půjčky, kde můžete vložit poptávku nebo nabídku po půjčce.